Základem komunikace se systémem ABRA Flexi je XML (resp. jeho JSON varianta). Struktura XML je ovšem variabilní a jeho obsah závisí na zvolené variantě, typu organizace (ČR vs SR, daňová evidence vs podvojné účetnictví, …) a také na přístupových právech. Proto je součástí systému i popis aktuální struktury XML (tzv. samodokumentace). Každé XML obsahuje u prvního záznamu popis dat. Lze také získat seznam položek (tzv. properties).

Abychom zjednodušili práci, připravili jsme i strojový popis struktury ve formátu XSD. Rozdělili jsem formát pro export (tj. to co ze systému vystupuje) a pro import (needitovatelné položky jsou vynechány). Mělo by platit, že schéma pro export je nadmnožinou schématu pro import.

XSD soubory plně neodrážejí možnosti ABRA Flexi API a je možné, že systém vytvoří XML, které nesplňuje tuto strutkturu.

Pro získání XML schéma konkrétní evidence je nutné sestavit URL následovně:

  • /c/<identifikátor firmy>/<evidence>/schema-export.xsd

  • /c/<identifikátor firmy>/<evidence>/schema-import.xsd

Schéma pro adresář:

Našli jste odpověď?