V celém systému ABRA Flexi je přidána podpora pro štítky. Ty umožňují přilepit stav k různým objektům (např. doklady, adresář, zakázka, …) případně i k různým stavům (např. způsob úhrady, apod.). Můžete tak v propojeném systému reagovat na situaci, kdy je faktura uhrazena způsobem, který má štítek (např. použít metodu v eshopu).

Smazání / aktualizace štítků

Práce se štítky je trochu odlišná, protože se jedná o relaci, která je emulovaná jako položka. Pro vymazání štítků nebo jejich aktualizaci je zapotřebí použít atribut removeAll="true":

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <adresar>
    <id>14</id>
    <stitky removeAll="true"/>
  </adresar>
</winstrom>

Výše uvedené XML zajistí odstranění všech štítků z uvedeného záznamu v adresáři.

Pro aktualizaci štítků stačí uvést v elementu <stitky> nový seznam hodnot:

<stitky removeAll="true">STITEK1,NOVY_STITEK</stitky>


resp. v JSON:

"stitky@removeAll": "true", 
"stitky": "STITEK1,NOVY_STITEK"

Bez uvedení atributu removeAll="true" se provede pouze přidání neexistujících štítků.

Export skupiny štítků

Štítky můžete dávat do skupin štítků. Ty pak umožňují lepší zpracování při exportu (viz níže). Pokud nastavíte u skupiny, že doklad může obsahovat pouze jeden štítek, budou ostatní štítky ze stejné skupiny smazány. Lze tím snadno emulovat stav dokladu. Objekt bude vždy obsahovat pouze jeden štítek ze skupiny s pouze jedním štítkem.

/c/{firma}/{evidence}.xml?skupina-stitku=SKUPINA1,SKUPINA2.

Výstup pak může vypadat takto:

<winstrom>
...

<faktura-vydana>
...

<stitky SKUPINA1="STITEK1" SKUPINA2="STITEK2">STITEK1,STITEK2,STITEK3</stitky>
...

</faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?