Hotovostní úhrada

Hotovostní úhrada přijaté nebo vydané faktury v REST API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Fakturu vydanou nebo přijatou lze přes XML hotovostně uhradit následujícím způsobem:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- uhrazovaný doklad; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:FAKTURA1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<hotovostni-uhrada>
<uhrazujiciDokl>code:UHRADA1</uhrazujiciDokl>
<!-- nepovinné -->
<pokladna>code:POKLADNA KČ</pokladna>
<!-- nepovinné, pokud je vyplněné a je true, použije se kurz platný k datu úhrady, jinak se použije kurz převzatý z uhrazované faktury -->
<kurzKDatuUhrady>true/false</kurzKDatuUhrady>
<typDokl>code:STANDARD</typDokl>
<!-- typ vytvářeného pokladního dokladu -->
<castka>1000</castka>
<datumUhrady>2011-01-01</datumUhrady>
</hotovostni-uhrada>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Hotovostní úhradě lze také přímo vnutit kurz a kurzové množství. Pokud byste kurz vyplnily, je nutno vyplnit právě i kurzové množství (nelze bez něj).

Výsledný request poté může vypadat následovně:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<id>code:FAKTURA_1</id>
<hotovostni-uhrada>
<pokladna>code:POKLADNA EUR</pokladna>
<!-- není povinný, pokud by nebyl vyplněn, použije se kurz převzatý z uhrazované faktury -->
<kurz>25</kurz>
<kurzMnozstvi>1</kurzMnozstvi>
<typDokl>code:STANDARD</typDokl>
<castka>1000</castka>
<datumUhrady>2021-12-03</datumUhrady>
</hotovostni-uhrada>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Lze uvést ID uhrazujícího pokladního dokladu (tag <uhrazujiciDokl> ) podle obvyklých pravidel a funguje následovně:

  1. Nová úhrada: Pokud uvedeno není, vždy se vytvoří nový pokladní doklad, takže pokud naimportujete XML dvakrát, vytvoří se dvě úhrady. Pokud je uvedeno a doklad s daným ID neexistuje, založí se.

  2. Aktualizace: Pokud existuje, musí uhrazovat danou fakturu (jinak jde o chybu) a znamená to, že se má úhrada pouze zaktualizovat dostupnou částkou na uhrazujícím dokladě. Ostatní parametry úhrady se ignorují.

Pokud se nejedná o úplnou úhradu, lze do těla requestu doplnit parametr zbytek. Ten může nabývat několika hodnot.

parametr zbytek

zbytek = 0

zbytek > 0

zbytek < 0

ne

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

CHYBA:

400 – Částky na uhrazovaném a uhrazujícím dokladu se neshodují

zauctovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

Pro zbytek vznikne interní doklad.

ignorovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad nebude spárován.

castecnaUhrada

CHYBA:

400 – Částečná úhrada nemá smysl, částka na uhrazujícím dokladu je větší než na uhrazovaném

Částka uhrazujícího dokladu se postupně „spotřebovává“ na uhrazení faktur nebo částek, které se z nich mají uhradit, v pořadí jejich uvedení v elementu <sparovani/> .

Faktura, na kterou z úhrady už nezbývá dostatečná částka na úplnou úhradu nebo úhradu celé uvedené částky, se uhradí částečně do výše zbývajících prostředků z uhrazující částky.

Faktury, na které z uhrazující částky nezbývají žádné prostředky, jsou z párování vyřazeny a zůstanou neuhrazeny.

castecnaUhradaNeboZauctovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

Pro zbytek vznikne interní doklad.

castecnaUhradaNeboIgnorovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad nebude spárován.

V tagu <hotovostni-uhrada> lze uvést ještě dokladovou řadu pro vytvářený pokladní doklad. Není to povinné a standardně se bere z vybraného typu dokladu, případně z vybrané pokladny.

<rada>code:POKLADNA+</rada>
Dostali jste odpověď na svou otázku?