Při vytváření dokladů (např. faktur) je potřeba umožnit odpočet jiným dokladem (např. zálohovou platbou).

Mimo odpočtu záloh a ZDD lze rovnou vytvořit fakturu z uhrazených záloh. Podívejte se, jak na to.

Odpočet zálohy (vystavení daňového dokladu k platbě)

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<id>code:VF-123/2021</id>
<!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl> ...dal&#x161;&#xED; n&#xE1;le&#x17E;itosti faktury
<polozkyFaktury>
<faktura-vydana-polozka>
<cenik>code:CANON XS1</cenik>
<typPolozkyK>typPolozky.katalog</typPolozkyK>
<mnozMj>1.0</mnozMj>
<sklad>code:SKLAD</sklad>
</faktura-vydana-polozka>
</polozkyFaktury>
<odpocty-zaloh>
<odpocet>
<!-- odpočet zálohy -->
<castkaMen>16300.0</castkaMen>
<!-- částka v měně určená pro odpočet -->
<doklad>code:ZALOHA0001\/2010</doklad>
<!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->
<id>ext:odpocet1</id>
<!-- externí identifikátor vytvořené odpočtové položky -->
</odpocet>
</odpocty-zaloh>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Příklad v JSON, neobsahuje elementy faktura-vydana-polozka a odpocet:

{
  "winstrom": {
    "faktura-vydana": {
      "polozkyFaktury": [
        {
          "cenik": "code:CANON XS1",
          "sklad": "code:SKLAD",
          "mnozMj": 1
        }
      ],
      "odpocty-zaloh": [
        {
          "castkaMen": 16300,
          "doklad": "code:ZALOHA0001\/2021"
        }
      ],
      "typDokl": "code:FAKTURA"
    }
  }
}

Odpočet ZDD

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <id>code:VF-12/2014</id>
  <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  <odpocty-zaloh>
   <odpocet>
    <!-- odpočet zdd -->
    <castkaZaklMen>400.0</castkaZaklMen>
    <!-- částka základní sazby v měně určená pro odpočet -->
    <castkaSnizMen>400.0</castkaSnizMen>
    <!-- částka snížené sazby v měně určená pro odpočet -->
    <castkaSniz2Men>400.0</castkaSniz2Men>
    <!-- částka 2. snížené sazby v měně určená pro odpočet -->
    <castkaOsvMen>400.0</castkaOsvMen>
    <!-- částka osvobozená od DPH v měně určená pro odpočet -->
    <doklad>code:ZDD0001/2010</doklad>
    <!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->
    <id>ext:odpocet1</id>
    <!-- externí identifikátor vytvořených odpočtových položek -->
    <!-- identifikátor jednotlivých položek je doplněn o posfix -ZAKL, -SNIZ, -SNIZ2, -OSV -->
   </odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Při vytváření dokladů je možné využít i automatický odpočet zálohových dokladů a zálohových daňových dokladů.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana>
  <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
  <odpocty-zaloh>
   <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->
   <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Zálohové faktury a ZDD musí mít v typu dokladu zaškrtnuto zaškrtávátko Povolit automatické odpočtení při vytvoření nového dokladu.


Pokud v jednom XML importujete více faktur s automatickým odpočtem, použijte mód atomic=“false“.

V případě, že importujete fakturu s nastaveným zaokrouhlováním, vytvořte nejdříve fakturu a až následně odpočítávejte zálohové doklady.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana atomic="false">
  <!-- Vytvoření faktury se zaokrouhlením -->
  <id>ext:mojeId</id>
  <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
 </faktura-vydana>
 <faktura-vydana>
  <id>ext:mojeId</id>
  <odpocty-zaloh>
   <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->
   <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>
  </odpocty-zaloh>
 </faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?