Načítání stažených výpisů

Bankovní výpisy lze načíst jednoduchým požadavkem přes REST API:

soubor s výpisem je třeba poslat metodou PUT nebo POST na URL /c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/nacteni-vypisu.

U bankovního účtu musí být nastaveny příslušné vlastnosti týkající se elektronického bankovnictví (formát výpisu atd.). Pro více informací ohledně nastavení nahlédněte do našich dokumentací pro desktopovou a webovou aplikaci.

Pokud se výpis načte správně, odpověď je 200. Tělo odpovědi může obsahovat informaci, že některé doklady už byly načteny:

Výpis 223 pro účet 0000001000 - Načítání proběhlo úspěšně. Počet položek 6 položka s popisem POPLATEK - Tento doklad byl již načten. položka s popisem VYBER HOTOVOSTI - Tento doklad byl již načten.

V případě chyby je odpověď 400 a tělo odpovědi obsahuje popis problému. Např.:

Výpis 223 pro účet 0000001000 - Pro tento výpis nebyl nalezen bankovní účet. Počet položek 6

Nebo při chybném nastavení:

U bankovního účtu není definován formát elektronického výpisu.

Tělo odpovědi, pokud je uvedeno, je momentálně vždy textové, ačkoliv požadujete XML nebo JSON. Tento problém bude v budoucnosti opraven.

Načítání výpisů online

Pomocí REST-API je možné také spustit načítání online výpisů. Online načtením se rozumí načtení výpisů pomocí tokenu z FIO banky.

Pro spuštění je nutné odeslat požadavek metodou PUT nebo POST na URL /c/{firma}/banka/nacteni-vypisu-online.

Bankovní účet, pro který se mají výpisy stahovat, musí být správně nastaven a banka musí online výpisy podporovat.

Našli jste odpověď?