Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<id>code:FAV1</id>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<bezPolozek>true</bezPolozek>
<sumOsv>100.0</sumOsv>
</faktura-vydana>
<faktura-prijata>
<id>code:FAP1</id>
<typDokl>code:FAKTURA</typDokl>
<cisDosle>F123</cisDosle>
<datSplat>2017-12-31+01:00</datSplat>
<bezPolozek>true</bezPolozek>
<sumOsv>100.0</sumOsv>
</faktura-prijata>
</winstrom>

Pro připravené faktury lze provést zápočet následujícím způsobem:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<vzajemny-zapocet>
<id>code:ZAP+0016/2017</id>
<typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
<typPohybuK>typPohybu.prijem</typPohybuK>
<!-- částka úhrady -->
<sumOsv>1.0</sumOsv>
<bezPolozek>true</bezPolozek>
<sparovani>
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
<zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
</sparovani>
<!-- číslo zápočtu -->
<cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
</vzajemny-zapocet>
<vzajemny-zapocet>
<id>code:ZAP+0017/2017</id>
<typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>
<typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>
<sumOsv>1.0</sumOsv>
<bezPolozek>true</bezPolozek>
<sparovani>
<uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FAP1</uhrazovanaFak>
<zbytek>castecnaUhrada</zbytek>
</sparovani>
<cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>
</vzajemny-zapocet>
</winstrom>

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (zbývá část doplatit), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek.

Lze zvolit tyto hodnoty zbytku:

  • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu

  • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

Analogicky lze provádět i odpárování:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<vzajemny-zapocet>
<id>code:ZAP+0016/2017</id>
<odparovani>
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>
</odparovani>
</vzajemny-zapocet>
</winstrom>
Našli jste odpověď?