Přes REST-API je možné provázat zálohový daňový doklad ZDD s platbou bankovního nebo pokladního dokladu uhrazující zálohu.

Nelze však ZDD na základě přijaté platby rovnou vytvořit, obdobně jako tomu je v desktopové aplikaci. Nejprve je nutno jej vytvořit a poté vytvořit vazbu k příslušné platbě.

<?xml version="1.0"?>
<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a bankou -->
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- zálohový daňový doklad -->
<id>code:VF1-0001/2017</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-zdd>
<uhrada type="banka">code:B+0001/2017</uhrada>
</vytvor-vazbu-zdd>
</faktura-vydana>
</winstrom>
<?xml version="1.0"?>
<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a pokladnou -->
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- zálohový daňový doklad -->
<id>code:VF1-0001/2017</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-zdd>
<uhrada type="pokladni-pohyb">code:P+0001/2017</uhrada>
</vytvor-vazbu-zdd>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Identifikátor platebního dokladu (tag <uhrada> ) lze uvést podle obvyklých pravidel. Pokud tento platební doklad není nalezen, import skončí s chybou.

Pokud není uveden typ úhrady (atribut type) má se za to, že typ úhrady je bankovní doklad.

<?xml version="1.0"?>
<!-- vytvoření vazby zdd mezi zdd a úhradou bez uvedením typu platby -->
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- zálohový daňový doklad -->
<id>code:VF1-0001/2017</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-zdd>
<uhrada>code:B+0001/2017</uhrada>
</vytvor-vazbu-zdd>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Jeden ZDD je možné navázat pouze na jednu platbu a na jednu platbu může být navázán pouze jeden ZDD.

V případě, že je již ZDD navázán na nějakou platbu a mělo by dojít k navázání na jinou, import skončí s chybou. Stejně tak v případě, že je již platba navázána na nějaký ZDD a mělo by dojít k navázání téže platby na nějaký jiný ZDD, import také skončí s chybou.

Přes REST-API je také možné vazbu ZDD zrušit.

<?xml version="1.0"?>
<!-- zrušení vazby zdd -->
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- zálohový daňový doklad -->
<id>code:VF1-0001/2017</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<zrus-vazbu-zdd/>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?