Přes REST API (i webové rozhraní) lze získat individuální ceník pro danou firmu či danou ceníkovou skupinu.

Chceme-li např. získat individuální ceník pro firmu, která má kód FIRMA, použijeme URL .../c/{firma}/adresar/code:FIRMA/individualni-cenik[.xml].

Jako obvykle dojde k přesměrování na číselné ID záznamu, výsledné URL je .../c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik (pokud má firma FIRMA interní ID 400).

Lze samozřejmě použít i úroveň detailu.

/c/{firma}/adresar/400/individualni-cenik

Individuální ceník pro firmu, která má ID 400

/c/{firma}/cenikova-skupina/2/individualni-cenik

Individuální ceník pro ceníkovou skupinu, která má ID 2

Parametry

Parametrem date v URL (formát YYYY-MM-DD) se nastaví, pro jaké datum se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, použije se aktuální datum.

Parametrem currency v URL se nastaví, pro jakou měnu se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, použije se tuzemská měna. Hodnotou tohoto parametru je zkratka požadované měny.

Parametrem centre v URL se nastaví, pro jaké středisko se má individuální ceník vyexportovat. Není-li parametr uveden, vyexportují se nějlepší ceny bez ohledu na středisko. Hodnotou tohoto parametru je zkratka požadovaného střediska.

?date=2011-12-01

Individuální ceník k datu 1. prosince 2011.

?currency=EUR

Individuální ceník v jiné měně než v tuzemské. V tomto případě EUR.

?centre=C

Individuální ceník pro konkrétí středisko. V tomto případě středisko se zkratkou C.

Hledání obecné ceny pro zákazníka

Obdobně lze získat všechny varianty cen zboží pro všechny firmy a ceníkové skupiny:

/c/{firma}/individualni-cenik

Kompletní přehled cen

Při hledání ceny v případě, že máte staženou celou tabulku „individualni-cenik“ je nutné postupovat podle těchto kroků:

  1. vyhledat cenu pro konkrétní firmu a zboží

  2. vyhledat cenu pro cenovou úroveň a zboží (cenovou úroveň lze nalézt u firmy v adresáři)

  3. použít standardní cenu zboží z ceníku

  4. na výslednou cenu je nutné aplikovat procentuální slevu firmy (je u firmy v adresáři)

Našli jste odpověď?