Přes REST API (i přes webové rozhraní) lze vygenerovat faktury ze smluv (buďto všech nebo jedné konkrétní). Jde o jednoduché volání přes PUT nebo POST:

/c/firma/smlouva/generovani-faktur.xml

Vygeneruje faktury pro všechny smlouvy

/c/firma/smlouva/1/generovani-faktur.xml

Vygeneruje faktury pro smlouvu s ID 1

Při volání přes REST API má odpověď (ve formátu XML) následující podobu:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<operation>Generov&#xE1;n&#xED; faktur</operation>
<success>ok</success>
<messages>
<message>Počet úspěšně vygenerovaných faktur: 1</message>
</messages>
<errors>
<error>...</error>
</errors>
</winstrom>

Element success může nabývat hodnot ok, partial, failed a unknown:

ok

Vygenerování faktur proběhlo v pořádku (ale nemusely být vygenerovány žádné faktury, pokud to nebylo potřeba)

partial

Pro některé smlouvy proběhlo vygenerování faktur v pořádku, ale u jiných smluv došlo k chybě

failed

Nebyly vygenerovány žádné faktury, u některých smluv došlo k chybě

unknown

Nemělo by nikdy nastat

Elementy message obsahují hlášení o úspěchu (nejvýše jedno), elementy error chybová hlášení (jedno pro každou smlouvu, u které došlo k chybě).

Našli jste odpověď?