Přes REST API lze zjišťovat stav skladu na URL:

/c/{firma}/stav-skladu-k-datu, kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Parametry

Parametr

*

Popis

Výchozí hodnota

sklad

×

Identifikátor skladu, který lze zadat jako:

  1. celočíselný identifikátor

  2. vyhledávací kód (code:KOD_SKLADU)

datum

Datum k němuž se provádí zjištění stavu skladu. Do výpočtu jsou zahrnuty skladové pohyby s datem vystavení do zadaného data včetně.

Aktuální den

* = povinný parametr

Ukázky

  • GET /c/demo/stav-skladu-k-datu?sklad=4

  • GET /c/demo/stav-skladu-k-datu?sklad=code:SKLAD&datum=2012-12-12

Našli jste odpověď?