V případě, že je v nastavení firmy povolené generování požadavků na výdej, tak lze pomocí REST API volat službu Aktualizace skladových požadavků na výdej.

Nevíte, co je požadavek na výdej? Nahlédněte do naší dokumentace.

Způsob volání

Lze využít HTTP metodu:

PUT nebo POST

Služba je dostupná na adrese:

/c/{firma}/sklad/aktualizace-pozadavku

Jsou podporovány výstupní formáty:

XML nebo JSON

Parametry

Služba neočekává parametry.

Výsledek

Pro rozpoznání, zda byla služba vykonána úspěšně, lze kontrolovat HTTP status odpovědi nebo vlastnost success v získaném dokumentu.

Úspěšné volání

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200 a dokument odpovídající požadovanému formátu:

XML

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <success>true</success>
</winstrom>

JSON

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "success": "true"
  }
}

Neúspěšné volání

HTTP status odpovědi je 4xx nebo 5xx. A například v případě, že firma nemá povolené generování požadavků na výdej, získáme výsledný dokument:

XML

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <success>false</success>
 <message>Nen&#xED; povoleno generov&#xE1;n&#xED; po&#x17E;adavk&#x16F; na v&#xFD;dej.</message>
</winstrom>

JSON

{
  "winstrom": {
    "@version": "1.0",
    "success": "false",
    "message": "Nen\u00ed povoleno generov\u00e1n\u00ed po\u017eadavk\u016f na v\u00fddej."
  }
}

Ukázky volání

 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.xml

 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.json

 • PUT /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku (s hlavičkou Accept: application/xml nebo Accept: application/json)

 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.xml

 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku.json

 • POST /c/demo/sklad/aktualizace-pozadavku (s hlavičkou Accept: application/xml nebo Accept: application/json)

Našli jste odpověď?