Přes REST API lze z poptávky vytvořit nabídku a to takto:

<?xml version="1.0"?>
<poptavka-prijata>
<id>code:POP0001/2013</id>
<nabidni>
<id>ext:NABIDKA</id>
<!-- nepovinný externí identifikátor vytvořené nabídky -->
<typDokl>code:NAV</typDokl>
<!-- typ dokladu vytvořené nabídky, pokud není zadaný bere se z nastavení -->
</nabidni>
</poptavka-prijata>

Obdobně je možno z poptávky i nabídky vytvořit objednávku:

<?xml version="1.0"?>
<poptavka-prijata>
<id>code:POP0001/2013</id>
<objednej>
<id>ext:OBJEDNAVKA</id>
<!-- nepovinný externí identifikátor vytvořené objednávky -->
<typDokl>code:OBP</typDokl>
<!-- typ dokladu vytvořené objednávky, pokud není zadaný bere se z nastavení -->
</objednej>
</poptavka-prijata>
Našli jste odpověď?