Atributy umožňují ukládat další informace o položkách ceníků pro lepší porovnávání zboží. Můžeme je tedy z logiky věci považovat za jakési custom pole, pomocí kterých rozšířit informace o jednotlivých záznamech.

Co se ceníku týče, k dispozici máme návod s podrobným vysvětlením funkce agendy. Princip atributů je stejný i v adresáři. Rozdíl mezi atributy ceníku a adresáře je však ten, že atributy adresáře jsou prozatím dostupné pouze v REST API.

Ceník

Jak bylo zmíněno výše, atributy v ceníku je možné založit, editovat i smazat přes API i v rámci desktopové aplikace. Pojďme si ukázat, jak takové operace provést v API.

Export atributů z /cenik:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/42/atributy.xml

U způsobu výše nelze použít standardní filtraci, lze využít jen ID záznamu.

Export atributu z /atribut:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/atribut/(cenik='code:CENIK').xml

V rámci agendy atributů je možné filtrovat dle kódu z ceníku či jeho ID. V rámci ceníku je možné filtrovat pouze pomocí ID položky (viz příklad výše). Filtraci jako takovou v tomto případě použít nelze.

Import atributů:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut>
<hodnota>KUZE</hodnota>
<cenik>code:KUFR</cenik>
<typAtributu>code:MATERIAL</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

Editace atributu (za využití identifikátoru záznamu):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut>
<id>1</id>
<hodnota>TEXTIL</hodnota>
<cenik>code:KUFR</cenik>
<typAtributu>code:MATERIAL</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

Odstranění atributu (pomocí provádění akcí):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut action="delete">
<id>1</id>
<hodnota>TEXTIL</hodnota>
<cenik>code:KUFR</cenik>
<typAtributu>code:MATERIAL</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

V desktopové aplikaci poté atribut vypadá takto:

Adresář

Atributy lze v rámci adresáře založit, editovat či smazat jen a pouze přes REST API. Jejich zobrazení je však již možné i v rámci desktopové aplikace.

Export atributů z /adresar:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar/642/atributy.xml

U způsobu výše nelze použít standardní filtraci, lze využít jen ID záznamu.

Export atributů z /atribut:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/atribut/(adresar='code:FIRMA').xml

Import atributů:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut>
<hodnota>DULEZITY</hodnota>
<adresar>code:FIRMA</adresar>
<typAtributu>code:VZTAH</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

Editace atributu (za využití identifikátoru záznamu):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut>
<id>1</id>
<hodnota>NEDULEZITY</hodnota>
<adresar>code:FIRMA</adresar>
<typAtributu>code:VZTAH</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

Odstranění atributu (pomocí provádění akcí):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<atribut action="delete">
<id>1</id>
<hodnota>NEDULEZITY</hodnota>
<adresar>code:FIRMA</adresar>
<typAtributu>code:VZTAH</typAtributu>
</atribut>
</winstrom>

V desktopové aplikaci poté atribut vypadá takto:

FAQ

Jak pracovat s atributy ceníku v aplikaci? Projděte si náš návod pro webovou i desktopovou aplikaci.

Zajímá Vás import atributů z Excelu? K dispozici je pouze pro ceník, k dispozici však máme rovněž návod.

Zajímá Vás obecná dokumentace s legendou k jednotlivým polím?

Našli jste odpověď?