Uživatelské vazby umožňují provázat libovolný objekt s jiným. U každé vazby je nutné uvést typ vazby a provázané objekty.

Vazby mohou být dvou druhů:

  • ruční – provázané v aplikaci nebo importem

  • automatické – objekty jsou automaticky zařazovány podle konfigurace typu vazby (filtrem)

Výpis objektů ve vazbě:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby

Je také možné udělat, aby navázaný objekt byl přímou součástí exportu vazeb:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1/uzivatelske-vazby.xml?detail=full&includes=/winstrom/uzivatelska-vazba/object

Pro výpis je také možné využít konfiguraci relací a exportovat je jako součást objektu:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/1.xml?relations=uzivatelske-vazby

Ukázka importování ruční vazby v XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<adresar>
<id>109</id>
<uzivatelske-vazby>
<uzivatelska-vazba>
<id>ext:VAZBA:TESTEXTID-CEN</id>
<evidenceType>cenik</evidenceType>
<object>code:SKL-0001/2022</object>
<popis>popisek skl</popis>
<poznam>poznam skl</poznam>
<vazbaTyp>code:ADRCEN</vazbaTyp>
</uzivatelska-vazba>
</uzivatelske-vazby>
</adresar>
</winstrom>

Ukázka importování ruční vazby v JSON:

{
"winstrom":{
"@version":"1.0",
"interni-doklad":[
{
"id":"1054",
"uzivatelske-vazby":[
{
"vazbaTyp":"code:INT-FAV",
"evidenceType":"faktura-vydana",
"object":"code:VF1-0073/2022"
}
]
}
]
}
}

Mazání vazby

Ukázka mazání ruční vazby:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<winstrom version="1.0">
<uzivatelska-vazba action="delete">
<id>ext:VAZBA:TESTEXTID-CEN</id>
</uzivatelska-vazba>
</winstrom>
Našli jste odpověď?