Provázání dobropisu s fakturou

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-dobropis>
<dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Lze uvést ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl> ) podle obvyklých pravidel. Pokud tato faktura není nalezena, import skončí s chybou.

Jeden dobropis je možné navázat jen na jednu fakturu. Na jednu fakturu ale může být navázáno více dobropisů. V případě, že je již dobropis navázán na nějakou fakturu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou.

Důležitá upozornění k postupu výše

  • Služba vytváří pouze vazbu, dobropisující doklad musí mít správně vytvořené položky.

  • Vytvořená vazba přidává pouze propojení hlaviček dokladů, neřeší propojení položek.

  • Nákupní cena uvedená na položkách by měla odpovídat skladové ceně zboží z dobropisovaného dokladu, jinak nebude sedět stav skladu.

  • Pokud není uvedena nákupní cena, použije se aktuální skladová cena!

  • Pokud není zboží skladem, použije se nákupní cena z ceníku!

Další možností je nechat REST-API vytvořit dobropis včetně vazeb

Kromě ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl>) je potřeba také uvést, které položky chceme dobropisovat (tag <polozkyDokladu>). U každé položky je nutné uvést její <id> podle obvyklých pravidel a množství, které chceme dobropisovat (tag <mnozMj>).

Jedná se tedy o plnohodnotný dobropis s vazbou mezi položkami.

<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Jestliže má položka evidovaná výrobní čísla, je třeba zadat odpovídající počet výrobních čísel (tag <vyrobniCislaId>).

<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Je možné zadat i výrobní čísla sad (tag <vyrobniCislaSad>).

<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaSad>
<vyrobniCislaSady>
<sadaId>789</sadaId>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</vyrobniCislaSady>
</vyrobniCislaSad>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>

Zrušení vazby dobropisu

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<zrus-vazbu-dobropis/>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Našli jste odpověď?