Stejně tak jako v desktopové aplikaci je EET certifikáty možné importovat i prostřednictvím REST API rozhraní.

Způsob volání

Lze využít HTTP metodu:

PUT nebo POST

Služba je dostupná na adrese:

/c/{firma}/certifikat-eet/import

  • kde {firma} je databázový idenfitikátor firmy.

Jsou podporovány výstupní formáty:

XML nebo JSON

Příklad volání:

curl -sk -u jmeno:heslo -T {jmeno_souboru} -X PUT(/POST)"https://localhost:5434/c/{firma}/certifikat-eet/import?heslo={heslo}&provozovna={provozovna}"-H 'Content-Type: {content-type}' -H 'Accept: {application/xml | application/json}'

Parametry

Oba parametry (heslo; provozovna) jsou povinné, parametr heslo slouží k odemčení certifikátu a provozovna je označení Vaší EET provozovny.

Při špatném hesle a neplatné (či chybějící) provozovně dojde k chybě, operace poté skončí kódem 400.

Dále je nutné uvést v hlavičce atribut Content-Type, tato hodnota se řídí koncovkou zasílaného certifikátu:

  • application/x-x509-ca-cert – pro koncovky .crt a .der

  • application/x-pem-file – pro koncovku .pem

  • application/x-pkcs12 – pro koncovky .p12 a .pfx

  • application/pkix-cert – pro koncovku .cer

Našli jste odpověď?