Pro více informací o způsobech přechodu přejděte na článek Přesunutí FlexiBee na nový server.

Cesta pomocí pg_dumpall se jeví jako jednodušší varianta, hlavně pokud máte více firem a uživatelů. Existují zde ale určitá úskalí. Nejdříve pomocí pg_dumpall vytvoříte kompletní zálohu, přenesete ji na nový server, nainstalujete FlexiBee server a následeně zálohu pomocí psql obnovíte. Poté se připojíte do každé databáze firem a uděláte pár úprav:

  1. verze 9.x začala uplnatňovat přistupová práva na "large objects". Pro nastavení správných práv použijte následující funkci:

  2. Dále je potřeba do databáze přidat extension unaccent: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;

  3. Poté je potřeba nastavit stejné chování řetězců jako v 8.x (vypnout chování podle SQL normy)

  4. Nakonec zkontrolovat správné nastavení databáze firmy a template0: Encoding - UTF8, Collate - cs_CZ.UTF-8, Ctype - cs_CZ.UTF-8

%firmaDbName% a %firmaRole% nahraďte názvem databáze a názvem role (role bývá ve tvaru "nazevfirmyrole", například firma "Test" bude mít roli "testrole"). Tyto úpravy je nutné provést pro každou databázi firmy. Je důležité instalovat FlexiBee před obnovením databází, aby se nastavilo správné locale.

Našli jste odpověď?