Naší snahou je, aby bylo ABRA Flexi REST API snadno použitelné pro vývojáře. Proto jsme vytvořili režim, který zjednodušší práci při použití Ruby On Rails (resp. Active Resource).

Pokud uvedete v parametru URL ?mode=ruby, budete dostávat správné výsledky ve výstupním XML a bude také zapnuta podpora pro pluralizaci (Invoice → Invoices).

# GET /invoices.xml?mode=ruby Invoice.find(:all, :params => { :mode => 'ruby' })

Podpora Ruby On Rails je zatím experimentální. Narazili jste na problém nebo jen chcete zlepšit rozhraní tak, aby se vám pracovalo lépe? Kontaktujte nás.

Našli jste odpověď?