Pro některé případy je nutné umožnit, aby externí aplikace mohla ovlivnit, pod kterým uživatelem přistupuje. Pro tyto účely lze použít server-auth.xml.

Vytvořte soubor /etc/flexibee/server-auth.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <comment>WinStrom server configuration</comment>
  <entry key="username">server-admin</entry>
  <entry key="password">heslo</entry>
</properties>

Pak lze pomocí HTTP hlavičky X-FlexiBee-Authorization určit, pokd kterým uživatelem má být sezení přihlášeno.

Tato funkce bude v budoucnu nahrazena autorizací pomocí SSL klientského certifikátu.

Import SSL certifikátu přes API je nyní možný bez přihlášení uživatele s využitím tzv. serverové autentizace

Našli jste odpověď?