Údržba

  • Aktualizace číselníku států: Spojené království (není členem EU), nový stát Severní Irsko (DPH kód XI, je členem EU).

Opravy chyb

  • Pokud jsou vytvářeny požadavky na výdej a zároveň se automaticky vytvářejí rezervace při naskladnění, bylo možné při záporném stavu skladu získat zápornou hodnotu rezervovat kusů na položce objednávky.

  • Oprava kontroly záporného stavu na skladě při generování skladového dokladu z faktury nebo pokladního pohybu. V případě položky se záporným množstvím mohlo dojít k dosažení záporného stavu na skladové kartě i přesto, že v nastavení firmy není umožněno generování požadavků na výdej.

  • V daňové evidenci na položkách dokladu chybělo pole Předpis zaúčtování.

  • Export položek dokladů v API prostřednictvím exportu relace (URL parametr relations) vracel chybu "Property 'marze' not found in bean WSViewVo". Například: /skladova-karta/1.xml?relations=skladovy-pohyb-polozky.

  • Zajištění správnosti účetních výstupů a správného přednastavení DPH na vytvářených dokladech po vystoupení Spojeného království z EU. Správná funkčnost již není závislá na aktuální hodnotě členství v číselníku států.

  • Při importu příjemky s výrobními čísly bylo výrobní číslo detekované falešně jako duplicitní.

  • Na položce příjemky nebylo možné měnit hodnotu výrobního čísla, pokud byla aktivní kontrola duplicity.

  • Nefungovala kontrola zabraňující změně ceníku na již vydaném výrobním čísle.

Našli jste odpověď?