Všechny sbírky
Výukové články
Importy z Excelu
Importy z Excelu - Výrobní čísla
Importy z Excelu - Výrobní čísla

Desátý díl tutoriálu o importech z Excelu - Výrobní čísla

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

V tomto díle si ukážeme, jak do ABRA Flexi importovat výrobní čísla v obou variantách - výrobní čísla přijatá; výrobní čísla vydaná.

Hned na začátek je potřeba zmínit, že výrobní čísla lze importovat pouze prostřednictvím položek dokladů - položky skladových dokladů; položky faktur.

Obecné principy importu do položek dokladů (resp. faktur) naleznete na odkazech zde - položky vydaných faktur; položky přijatých faktur. Nejdůležitějším bodem je však informace, že pro import položky dokladu je zapotřebí, aby existovala hlavička dokladu (resp. doklad). Odkazujete na ni pomocí sloupce Doklad.

Výrobní čísla přijatá

Přijatá výrobní čísla je možné importovat pomocí položky přijatých faktur, nebo pomocí položky příjemky. Principy jsou v obou případech stejné, záleží spíše na Vašem postupu - zdali máte k dispozici v prvním kroku příjemku (dodací list), nebo rovnou fakturu, která příjemku vygeneruje.

Kód přijatých výrobních čísel můžete libovolně určit, resp. je zcela na Vás.

V obou případech možnost importu naleznete v modulu Nástroje - Import - Import z Excelu. Zde se poté rozhodnete mezi možností Položky přijatých faktur a Položky příjemky/výdejky.

Import položek přijatých faktur

Jako první krok je zapotřebí připravit si příslušný Excel k importu. Na příkladu níže uvádíme pouze nejběžnější sloupce, součástí Vašeho souboru jich může být samozřejmě více.

Soubor může vypadat po vzoru níže, názvy sloupců jsou pojmenované přesně tak, jako při výběru sloupců pro import ve Flexi. Vzor XLSX souboru ke stažení zde.

Kód z ceníku

Doklad

Množství

Přijatá výrobní čísla

Sklad

POLOŽKA1

PF-0001/2021

2

1,2

HLAVNÍ

POLOŽKA2

PF-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÍ

Kód z ceníku - kód/zkratka ceníkové položky

Doklad - interní číslo dokladu, ke kterému budou položky importovány

Množství - počet MJ dané ceníkové položky

Přijatá výrobní čísla - kódy přijatých výrobních čísel oddělených čárkou

Sklad - kód skladu

Import souboru poté provedete přes již výše zmiňovaný modul Nástroje - Import - Import z Excelu.

Výběr sloupců pro import musí v tomto případě být nastaven takto.

Pokud máte vše správně nastaveno, můžete import potvrdit stiskem tlačítka OK.

Následně dojde k importu položek přijatých faktur s příslušnými výrobními čísly do Vámi určené přijaté faktury. S tím dojde (za předpokladu, že je tak nastaven v typu dokladu) k naskladnění dané položky.

Import položek příjemky

Jako první krok je zapotřebí připravit si příslušný Excel k importu. Na příkladu níže uvádíme pouze nejběžnější sloupce, součástí Vašeho souboru jich může být samozřejmě více.

Soubor může vypadat po vzoru níže, názvy sloupců jsou pojmenované přesně tak, jako při výběru sloupců pro import ve Flexi. Vzor XLSX souboru ke stažení zde.

Kód z ceníku

Příjemka/výdejka

Množství

Přijatá výrobní čísla

Sklad

POLOŽKA1

P+0001/2021

2

1,2

HLAVNÍ

POLOŽKA2

P+0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÍ

Kód z ceníku - kód/zkratka ceníkové položky

Příjemka/výdejka - interní číslo příjemky, ke které budou položky importovány

Množství - počet MJ dané ceníkové položky

Přijatá výrobní čísla - kódy přijatých výrobních čísel oddělených čárkou

Sklad - kód skladu

Import souboru poté provedete přes již výše zmiňovaný modul Nástroje - Import - Import z Excelu.

Výběr sloupců pro import musí v tomto případě být nastaven takto.

Pokud máte vše správně nastaveno, můžete import potvrdit stiskem tlačítka OK.

Následně dojde k importu položek příjemky s příslušnými výrobními čísly do Vámi určené příjemky. S tím dojde k naskladnění dané položky.

Výrobní čísla vydaná

Vydaná výrobní čísla je možné importovat pomocí položky vydaných faktur, nebo pomocí položky výdejky. Principy jsou v obou případech stejné, záleží spíše na Vašem postupu - zdali v prvním kroku vytváříte výdejku, či rovnou fakturu.

Kód vydaných výrobních čísel musí odkazovat na výrobní čísla, která jsou právě skladem (resp. na existující výrobní čísla v tabulce Výrobní čísla).

V obou případech možnost importu naleznete v modulu Nástroje - Import - Import z Excelu. Zde se poté rozhodnete mezi možností Položky vydaných faktur a prodejek a Položky příjemky/výdejky.

Import položek vydaných faktur

Jako první krok je zapotřebí připravit si příslušný Excel k importu. Na příkladu níže uvádíme pouze nejběžnější sloupce, součástí Vašeho souboru jich může být samozřejmě více.

Soubor může vypadat po vzoru níže, názvy sloupců jsou pojmenované přesně tak, jako při výběru sloupců pro import ve Flexi. Vzor XLSX souboru ke stažení zde.

Kód z ceníku

Doklad

Množství

Vydaná výrobní čísla

Sklad

POLOŽKA1

VF-0001/2021

2

1,2

HLAVNÍ

POLOŽKA2

VF-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÍ

Kód z ceníku - kód/zkratka ceníkové položky

Doklad - interní číslo dokladu, ke kterému budou položky importovány

Množství - počet MJ dané ceníkové položky

Vydaná výrobní čísla - kódy vydaných výrobních čísel oddělených čárkou

Sklad - kód skladu

Import souboru poté provedete přes již výše zmiňovaný modul Nástroje - Import - Import z Excelu.

Výběr sloupců pro import musí v tomto případě být nastaven takto.

Pokud máte vše správně nastaveno, můžete import potvrdit stiskem tlačítka OK.

Následně dojde k importu položek vydaných faktur s příslušnými výrobními čísly do Vámi určené vydané faktury. S tím dojde (za předpokladu, že je tak nastaven v typu dokladu) k vyskladnění dané položky.

Import položek výdejky

Jako první krok je zapotřebí připravit si příslušný Excel k importu. Na příkladu níže uvádíme pouze nejběžnější sloupce, součástí Vašeho souboru jich může být samozřejmě více.

Soubor může vypadat po vzoru níže, názvy sloupců jsou pojmenované přesně tak, jako při výběru sloupců pro import ve Flexi. Vzor XLSX souboru ke stažení zde.

Kód z ceníku

Příjemka/výdejka

Množství

Vydaná výrobní čísla

Sklad

POLOŽKA1

V-0001/2021

2

1,2

HLAVNÍ

POLOŽKA2

V-0001/2021

3

33,44,55

HLAVNÍ

Kód z ceníku - kód/zkratka ceníkové položky

Příjemka/výdejka - interní číslo výdejky, ke které budou položky importovány

Množství - počet MJ dané ceníkové položky

Vydaná výrobní čísla - kódy vydaných výrobních čísel oddělených čárkou

Sklad - kód skladu

Import souboru poté provedete přes již výše zmiňovaný modul Nástroje - Import - Import z Excelu.

Výběr sloupců pro import musí v tomto případě být nastaven takto.

Pokud máte vše správně nastaveno, můžete import potvrdit stiskem tlačítka OK.

Následně dojde k importu položek výdejky s příslušnými výrobními čísly do Vámi určené výdejky. S tím dojde k vyskladnění dané položky.

Dostali jste odpověď na svou otázku?