Všechny sbírky
O programu
Verze
Desktopová aplikace - Novinky ve verzi 2021.1.0
Desktopová aplikace - Novinky ve verzi 2021.1.0

29.1.2021 - Verze s legislativními změnami

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled změn v ABRA Flexi (29. 1. 2021):

Legislativa

Mimořádné odpisy majetku zařazeného od 1.1.2020 do 31.12.2021 - přidány nové odpisové skupiny:

 • MIM1-2020 - Mimořádné odpisy 1. skupiny (rok 2020)

 • MIM2-2020 - Mimořádné odpisy 2. skupiny (rok 2020)

Nehmotný majetek se odepisuje daňově stejně jako účetně:

 • Přidání odpisových skupin je ponecháno na uživateli. V případě nehmotného majetku zařazeného od 1.1.2021 není možno zvolit účetní odepisování majetku.

S platností od 1.1.2021 byly přidány nové typy pracovních poměrů:

 • 7-ČLEN ZASTUPITELSTV - Neuvolněný člen zastuptelstva, SP se neodvání, ZP ano, daň (zálohová × srážková) se odvádí stejně jako v případě standardního pracovního poměru.

 • 8-ČLEN DRUŽSTVA - Člen družstva, SP se neodvádí do 3.500 Kč, ZP se neodvádí do 3.500 Kč.

Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2021:

 • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 34.766 Kč (bylo 32.510 Kč), výše maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění 1.701.168 Kč (bylo 1.672.080 Kč). Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro ZTP 13.088 Kč (bylo 11.607 Kč).

 • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc.

 • Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Minimální mzda se mění z 14.600 na 15.200 Kč, ovlivňuje dopočet ZP a příplatek za prostředí.

 • Změna výše rozhodného měsíčního příjmu zaměstnanců pro účast na nemocenském pojištění na 3.500 Kč (má vliv i na hranici pro srážkovou daň u zaměstnání malého rozsahu).

 • Změna výše slevy na poplatníka z 24.840 Kč na 27.840 Kč pro rok 2021.

 • V rámci daňového balíčku pro rok 2021 došlo ke zrušení solidární daně a stropu pro daňový bonus. Zrušení stropu pro daňový bonus se promítne až v ročním vyúčtování za rok 2021.

Aktualizace mzdových formulářů:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2021 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 29) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 8)

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 (MFin 5460/1 – vzor č. 25)

Stravenkový paušál:

 • Přidána podpora pro stravenkový paušál, který je součástí daňového balíčku pro rok 2021.

 • Do stálých mzdových složek a do základní mzdy v aktualizaci mezd, lze zadat novou složku Stravenkový paušál. Do pole Procento/konstanta se zadává částka za jeden odpracovaný den.

 • Při výpočtu mezd dojde k rozdělení na část do limitu a nad limit (do limitu = 70 % stravného pro 5 - 12 hodin, pro rok 2021 je to 75,6 Kč).

 • Do nastavení firmy, pracovního poměru a skupiny osob přibyla volba typu dokladu pro generování závazků ze Stravenkového paušálu do limitu.

Dovolená se nově počítá na hodiny:

 • Na základě novely Zákoníku práce platné od 1.1.2021 se nově dovolená počítá na hodiny. Složky, které upravují dovolenou musí mít nově vyplněné hodiny.

 • V nastavení pracovního poměru přibylo nové pole Hodin dovolené ročně. V přehledu zaměstnanců i aktualizaci mezd přibyla nová služba Předvyplnit počet hodin dovolené, která ve mzdách za leden 2021 nalezne složky DOVOLENÁ PŘEVOD a u pravidelných pracovních poměrů předvyplní počet hodin.

 • Před prvním výpočtem mezd v roce 2021 je potřeba upravit nastavení složek s dovolenou. A po prvním výpočtu je zapotřebí zkontrolovat a případně doplnit převod dovolených a výpočet zopakovat.

Zrušení superhrubé mzdy:

 • Na základě daňového baličku pro rok 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní daně se sazbami 15 % a 23 %. Pro rok 2021 je hranice, od které je uplatňována 23 % sazba, 141.764 Kč/měsíc. Současně s tím došlo ke zrušení solidární daně.

Slovenská legislativa:

 • Odpisy hmotného majetku v prvním roce odepisování se vypočtou jako poměrná část odpisu. V případě rovnoměrných odpisů docházelo u některých skupin (na 6 a 12 let) ke špatnému výpočtu ročního odpisu. Oprava se projeví u majetku s datem začátku daňových odpisů od 1.1.2020. U již zařazeného majetku je nutné provést manuálně přegenerování odpisů.

 • Úprava zaokrouhlování daňových odpisů, na 2 desetinná místa matematicky, se zpětnou platností od 1.1.2020. Do Hromadných operací na majetku byla přidána volba Přepočet daňových odpisů od aktuálního účetního období.

Opravy chyb

 • Vlastnosti skladové karty Požadavky MJ a Stav zásob v MJ s požadavky bylo možné uživatelsky změnit (importem / v API) a způsobit tak vznik záporných požadavků na výdej. Zmíněné vlastnosti jsou nyní pouze pro čtení.

 • Uhrazující spárovaný doklad nezobrazoval text “viz navázané uhrazené doklady” pro pole daňové evidence.

 • Na výdejce vytvářené z objednávky nebylo možné změnit výchozí typ dokladu, pokud byl v právech viditelnosti dat pro uživatele Nepřístupný.

 • Služba Vytvořit fakturu ze zálohy končila v případě neplátce DPH chybou aplikace.

 • Nebylo možné tisknout / exportovat do PDF ceník v případě řazení dle dopočítávaného sloupce (Prodejní cena bez DPH, Prodejní cena vč. DPH).

Dostali jste odpověď na svou otázku?