Přehled změn v ABRA Flexi (1. 2. 2021):

Opravy chyb

Mzdy 2021 - převod dovolené

  • Složky dovolené evidují i dny dovolené (převod z roku 2020). Pokud dochází k převodu dovolené, tak nemusí u všech složek dovolené odpovídat počet dní dovolené počtům hodin dovolené.

  • Doplněn návod na výběr převáděné dovolené – v případě nepravidelného PP je potřeba upravit počet hodin ve složce Dovolená na záložce Nepřítomnost.

Našli jste odpověď?