Přehled změn v ABRA Flexi (3. 2. 2021):

Opravy chyb

  • Na některých formulářích docházelo během zadávání vstupu k nežádoucí změně aktivního pole (fokusu).

  • Služba Vytvořit fakturu ze skladového dokladu vytvořeného z objednávky mohla na položce dokladu nastavit nekonzistentně atributy sazby DPH (typ sazby z objednávky, zatímco hodnotu a vlastní sazbu z ceníku). Fakturu nebylo možné uložit s chybovou zprávou:

  • Z podobného důvodu nebylo možné importovat skladový pohyb, na jehož položce byla uvedena vlastnost typSzbDphK s jinou hodnotou než typSzbDph.dphOsv.

Našli jste odpověď?