Obdobně jako v desktopové aplikaci je v API možné aktualizovat programové stavy položek inventury.

Aktualizace stavů je dostupná na URL:

/c/{firma}/inventura/{id}/aktualizuj-stavy

{firma} - nahraďte za ID vaší firmy

{id} - nahraďte za ID inventury


Příklad:
GET https://localhost:5434/c/flexibee/inventura/5/aktualizuj-stavy.json

vrací 200 OK bez těla odpovědi, pokud aktualizace proběhla v pořádku.

V případě chyby vrací 400 Bad request s chybovou zprávou v těle odpovědi.

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": false,
    "message": "Z\u00e1znam nebyl v datov\u00e9m zdroji nalezen: Inventura#5"
  }
}
Našli jste odpověď?