Obdobně jako v desktopové aplikaci lze přes API vygenerovat doklady (inventurní rozdíly) z inventury.

Vygenerování dokladů z inventury je dostupné na URL adrese:

/c/{firma}/inventura/{id}/vygeneruj-doklady

{firma} - nahraďte za ID vaší firmy

{id} - nahraďte za ID inventury


Generace dokladů má povinný parametr typDoklId, jehož hodnotou musí být číselné ID entity z evidence typ-skladovy-pohyb. Potřebujete tedy ID typu skladového dokladu.

Příklad:

GET https://localhost:5434/c/flexibee/inventura/3/vygeneruj-doklady.json?typDoklId=18

vrací 200 OK a v těle

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": true,
    "message": "Doklady byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b vygenerov\u00e1ny."
  }
}

nebo 200 OK a v těle

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": true,
    "message": "P\u0159i inventu\u0159e nevznikl \u017e\u00e1dn\u00fd inventurn\u00ed rozd\u00edl."
  }
}

V případě chyby vrací 400 Bad request a v těle např.:

{
  "winstrom": {
    "@version": 1,
    "success": false,
    "message": "Na polo\u017ece s ID = 2 se vyskytla chyba:\n Na sklad\u011b nen\u00ed dostatek zbo\u017e\u00ed."
  }
}
Našli jste odpověď?