ABRA Flexi disponuje řadou možnosti, jak přizpůsobit cenu konkrétnímu obchodnímu partnerovi. Ať už se jedná o procentuální slevu, pevnou individuální prodejní cenu, prodejní cenu vypočtenou marží či naopak individuální cenu, za kterou zboží nakupujete, všechny tyto možnosti si ukážeme v tomto návodu.

Cenotvorba v desktopové aplikaci:

  1. Slevy

  2. Individuální ceny

  3. Kurzy pro cenotvorbu

  4. Ceníkové skupiny

  5. Cenové úrovně

Cenotvorba ve webovém rozhraní:

  1. Slevy

  2. Individuální ceny

  3. Kurzy pro cenotvorbu

  4. Ceníkové skupiny

  5. Cenové úrovně

Našli jste odpověď?