Základní možností úpravy ceny je sleva. Tu lze ve Flexi zadat vícero způsoby - přímo v rámci prodejního či nákupního dokladu (nebo jeho položek), nebo u konkrétního obchodního partnera v adresáři.

Sleva v hlavičce dokladu

Slevu v hlavičce dokladu lze ručně uvést jak v rámci prodejních, tak v rámci nákupních dokladů. Takto uvedená sleva v % se poté automaticky aplikuje na veškeré položky příslušného dokladu.

Sleva v položce dokladu

Obdobně jako u slevy v hlavičce dokladu lze slevu uvést jak v rámci prodejních, tak v rámci nákupních dokladů. Rovněž se nastavuje sleva v %.

U položek lze nastavit, zdali má být uplatňována sleva z hlavičky dokladu, či nikoliv.

Pakliže by byla nastavena sleva v hlavičce dokladu i v jeho položce, uplatní se nejprve sleva z hlavičky. Z této nově vypočtené ceny se poté vypočítá sleva nastavená v položce dokladu.

Sleva u příslušného obchodního partnera

U obchodního partnera v adresáři lze nastavit pevnou slevu, která se po jeho vložení do prodejních či nákupních dokladů vždy do dokladu vloží.

Slevu nalezneme v sekci "Obchodní nastavení" u příslušného záznamu v adresáři.

Následně vytvořené doklady s touto firmou poté příslušnou slevu obsahují.

Rozcestník:

  1. Individuální ceny

  2. Kurzy pro cenotvorbu

  3. Ceníkové skupiny

  4. Cenové úrovně

Našli jste odpověď?