Pro konkrétního obchodního partnera či skupinu obchodních partnerů je možné nastavit individuální ceny k jednotlivým ceníkovým položkám. Lze takto nastavit ceny prodejní i nákupní.

Zároveň lze přes individuální cenu nastavit pevnou cenu v cizí měně.

Pakliže je individuální cena nastavena, vždy se po uvedení firmy, ceníkové skupiny či měny do prodejního dokladu aplikuje.

Mimo ručního založení existuje i možnost importu - prodejních a nákupních cen.

Individuální prodejní ceny

Individuální prodejní ceny lze nastavit třemi způsoby. U všech variant lze nastavit omezení její platnosti, či nastavit její uplatnění pouze pro některé středisko.

Ruční možnost založení individuálních cen nalezneme ve spodní liště záložek u ceníku nebo v adresáři. Nese název "Prodejní ceny".

1) Pro všechny firmy

Tuto možnost využijete zejména při nastavování pevné ceny v cizí měně. Pokud při prodeji ceníkové položky nechcete ceny v domácí měně přepočítávat kurzy pro cenotvorbu, využijte tuto možnost.

2) Pro firmu

Jak bylo zmíněno, individuální prodejní cenu lze nastavit i pro konkrétního odběratele. Využijete např. ve chvíli, kdy máte s odběratelem sjednanou cenu odlišnou od výchozí. Obvykle se nevztahuje na maloobchodní prodej.

3) Pro ceníkovou skupinu

Individuální prodejní ceny se mohou vztahovat i na ceníkové skupiny (skupiny odběratelů). Chování je poté stejné jako u možnosti výše (pro firmu), pouze s rozdílem, že se jedná o cenu pro více firem.

Jak nastavit ceníkovou skupinu si ukážeme v dalším návodu.

Množstevní slevy pro individuální prodejní ceny

Jak je již patrné ze snímků obrazovky výše, do individuální cen můžete zadat i dodatečné množstevní slevy. Ty se aplikují stejně tak jako samotná individuální cena, samozřejmě s rozdílem, že pouze při dosažení příslušného množství.

Nastavení může vypadat například takto:

Individuální nákupní ceny

Obdobně jako lze nastavit pevnou prodejní cenu v cizí měně, lze nastavit i pevnou nákupní cenu v cizí měně.

Ruční možnost založení individuálních cen nalezneme ve spodní liště záložek u ceníku nebo v adresáři. Nese název "Nákupní ceny".

Rovněž lze nastavit i individuální nákupní cenu náležící konkrétnímu dodavateli.

Mimo standardní individuální ceny lze uvést u množstevní slevy, tedy od určitého množství se může cena změnit.

K individuálním nákupním cenám lze uvést i kód zboží dodavatele (využitelné např. i importu ISDOC faktury, kdy pomocí kódu dodavatele zde uvedeného dojde k identifikaci ceníkové položky).

Dále pak textové údaje jako stav skladu či dodací lhůtu. Ty nemají žádnou další návaznost, slouží pouze pro Vaši informaci.

Rozcestník:

  1. Slevy

  2. Kurzy pro cenotvorbu

  3. Ceníkové skupiny

  4. Cenové úrovně

Našli jste odpověď?