Ceníkové skupiny plní úlohu skupin odběratelů, nad kterou je možné aplikovat individuální cenotvorbu. Může to být výše zmíněná pevná individuální cena, či cena vypočtená způsobem výpočtu cenové úrovně.

Ceníkové skupiny naleznete na následující cestě:

Zboží -> Ceníkové skupiny

Po založení skupiny je zapotřebí přiřadit ji konkrétním odběratelům. To lze provést jednotlivě na záložce upřesnění konkrétního obchodního partnera.

Nebo více obchodním partnerům najednou pomocí hromadné změny. Tu naleznete v hlavičce adresáře (obdobně jako v jiných agendách).

Pakliže máme ceníkovou skupinu přiřazenou příslušným odběratelům, nezbývá nic jiného, než pro tuto ceníkovou skupiny nastavit příslušnou cenotvorbu.

Tou může být buďto cena individuální, jejíž návod k nastavení je v jiném článku.

Nebo cenová úroveň, jejíž principy si vysvětlíme v dalším návodu.

Rozcestník:

  1. Slevy

  2. Individuální ceny

  3. Kurzy pro cenotvorbu

  4. Cenové úrovně

Našli jste odpověď?