Pomocí cenových úrovní lze nadefinovat tvorbu prodejních cen ceníkových položek či jejich skupin aplikovaných pro konkrétní obchodní partnery či jejich skupiny.

Každé cenové úrovni, obdobně jako individuální ceně, můžeme nastavit časovou platnost.

Způsob tvorby prodejní ceny je dělen podle výchozí ceny:

  1. Nákupní cena - marže; rabat

  2. Prodejní cena - sleva

Dále lze z pozice cenové úrovně specifikovat množstevní slevu:

  1. Z nákupní ceny - změnou marže či rabatu od určitého množství

  2. Z prodejní ceny - dodatečnou slevou od určitého množství

Na záložce Vybrané skupiny lze přidat další stěžejní nastavení - určení, zdali se má úroveň aplikovat pro všechny skupiny zboží či pro všechny firmy, nebo zdali má být aplikována sleva dokladu.

Při nastavování cenové úrovně na konkrétní záznamy je důležité si zapamatovat, že musí být vyplněn vždy alespoň jeden údaj z každé ze stran (za předpokladu, že není aplikováno pro všechny firmy či skupiny zboží).

Pro ukázku si cenovou úroveň nastavíme pouze pro jednu ceníkovou položku a jednu ceníkovou skupinu. Obojí provedete pomocí tlačítka Přidat/odebrat a zaškrtnutím příslušného záznamu.

Pakliže máme výše zmíněné nastaveno, ve faktuře s firmou spadající do ceníkové skupiny A bude pro položku POLOŽKA_1 uplatněna marže 20% (resp. způsob tvorby prodejní ceny nastavený v cenové úrovni).

Obdobné nastavení, jako v rámci cenové úrovně, lze nastavit i v rámci konkrétní ceníkové položky na záložce Cenotvorba.

Nebo v rámci skupiny zboží na záložce Základní cenová úroveň.

Rozcestník:

  1. Slevy

  2. Individuální ceny

  3. Kurzy pro cenotvorbu

  4. Ceníkové skupiny

Našli jste odpověď?