Přehled změn v ABRA Flexi (19. 2. 2021):

Legislativa

 • Slovenská legislativa

 • aktualizace řádků DPH pro přiznání DPH platné od ledna 2021. Součástí je i aktualizovaná tisková sestava pro přiznání DPH. V rámci instalace verze dojde u dokladů s Datem uskutečnění zdanitelného plnění k převodu řádků DPH, kterým byla ukončena platnost na nové řádky DPH.

 • aktualizace XML výkazů pro přiznání DPH a kontrolní hlášení.

Nové funkce

 • Podmíněné generování poplatků

 • V definici poplatku lze určit jeho typ: Obecný, Recyklační.Na typu dokladu lze změnit volbu Vytvářet recyklační poplatky.

 • Přidána podpora pro formát multicash rumunské UnicreditBank – načítání výpisů zpracuje rumunský IBAN. Pokud je v subpoli :86 umístěn řetězec “Ref. “, uloží čísla, která jsou za ním jako VS.

Opravy chyb

 • Opravuje výkonnostní regrese v API, kdy došlo u několika evidencí k implicitnímu zahrnutí relací při úrovni detailu full. Například evidence /kontakt implicitně zahrnovala data z relace udalosti. Zahrnutí relací je nyní opět řízené query parametrem relations.

 • API zápis kontaktu s heslem mohl způsobit zaseknutí serveru. Projevilo se zejména na virtuálních serverech s nedostatkem entropie pro generování náhodných čísel.

 • Oprava uvádění záporné nulové slevy v exportu faktur do EDI formátu.

 • Načítání bankovních výpisů si neumělo poradit s více účty se stejným číslem, ale různou bankou. Načtený výpis se mohl přiřadit k chybné bance.

 • V tiskové sestavě Přehled daní z příjmu – zálohová daň se netiskli zaměstnanci s nulovou daní.

 • Výstup Mzdový list nezobrazoval seznam dětí zaměstnance.

 • Oprava rychlého vyhledávání psaním na klávesnici na seznamech personalistiky po kliknutí do sloupce.

 • Rodná čísla počínaje rokem 2021 byla v Personalistice převáděna na rok narození 19xx. Nyní se volba století pro převod řídí aktuálním rokem.

 • Mzdový výstup Přepočtený počet zaměstnanců
  - Neexistence nastavení osoby v období generovaného výstupu způsobovalo chybu aplikace.
  - Oprava složek zahrnovaných do výpočtu odpracované doby:
  nepatřily sem: Otcovská dovolená, Dlouhodobé ošetřovné,
  scházelo: Volno placené.

 • Ve výpočtu průměrného čistého výdělku se od roku 2021 pracuje se dvěma sazbami daně, stejně jako při výpočtu mezd, a výpočet od roku 2021 také nezohledňoval pojištění za zaměstnance.

 • Oprava sestavy Výkaz zisku a ztráty. V případě neziskové organizace se na sestavě zobrazují i řádky, které mají částku 0 Kč ve sloupci Hlavní činnosti.

 • Inicializace účetního období mohla přecenit i uhrazené doklady! Od verze 2020.2.0 se při vytvoření spojení kompletní úhrady dokladu v cizí měně a platby v domácí měně zapisovala do vazby menší z obou částek. V případě silnější domácí měny tomu odpovídala částka z úhrady (banky), ale správně zde měla být částka z uhrazovaného dokladu.
  - Po nasazení této verze se automaticky opraví částky ve vazbách, ale ještě je nutné uživatelsky vyvolat inicializaci následujícího období z roku 2020, čímž se odstraní chybně vytvořená přecenění.

 • Instalační soubory pro operační systém MS Windows jsou znovu podepisovány certifikátem.

 • Oprava předvyplnění pole Forma úhrady na dokladech v tzv. “obchodním kolečku”. Např. při použití služby Vytvořit přijatou objednávku z vydané nabídky zůstávala forma úhrady nenastavena. Nyní je respektována také forma úhrady nastavená na typu vytvářeného dokladu, případně forma úhrady zvolená pro firmu.

 • Oprava zobrazování dialogových oken na operačním systému macOS.

 • Ve starém webovém rozhraní nebylo funkční generování PDF výstupu Přiznání DPH.

 • Opravy chyb a zlepšení použitelnosti Hromadné fakturace objednávek
  - Fakturace již nekončí chybou v důsledky souběžné změny objednávky jiným uživatelem.Během automatické realizace je zobrazován průběh s počtem zpracovávaných objednávek.
  - Vstupní formulář si pamatuje naposledy zadané parametry pro realizaci.

 • Na dokladech mohla vzniknout zaokrouhlovací položka s nekonzistentně nastavenou sazbou DPH (např. pro neplátce DPH u dokladu s uvedenými sazbami).

 • Souhrnná fakturaci objednávek scházela podpora pro 2. sníženou sazbu DPH.

Našli jste odpověď?