ÚPLNÁ ÚHRADA FAKTURY BANKOVNÍM DOKLADEM

Faktura = 2 600 Kč

Bankovní doklad = 100 Eur

POZOR: lze použít v případě úhrady pouze jednoho dokladu.

Na bankovním dokladu zvolíme nahoře "Spárovat".

Vyběhne dialogové okno s hláškou:

V případě, kdy se jedná o kompletní úhradu, můžeme zde zvolit "Ne".

Následně se zobrazí další dialogové okno:

Zde klikneme na "Ano" a dáme "Spárovat". Poté se nám spáruje faktura s bankovním dokladem a vytvoří se interní doklad s kurzovým rozdílem.

__________________________________________________________________
Takto spárovaný doklad bude stále viditelný v saldu (částka v měně nemá proti sobě pohyb). Pro úplné vypořádání doporučujeme vytvořit spojení úhrady přes vzájemné zápočty.

Našli jste odpověď?