Částečná úhrada cizoměnových dokladů

Nyní si ukážeme, jak spárujeme fakturu, která je vystavena v jiné měně než bankovní doklad, kdy se jedná pouze o částečnou úhradu této faktury. Pokud by to bylo obráceně (faktura v cizí měně a bankovní doklad v Kč apod., budeme postupovat stejným způsobem).

Faktura: 50 Eur

Bankovní doklad: 1 000 Kč

1) Nahoře na bankovním dokladu klikneme na tlačítko "Spárovat"

2) Vyběhne dialogové okno:

Zde musíme zvolit Ano, aby se nám doklad přepočítal do měny faktury.

3) Následně budeme vyzváni, abychom zadali kurz pro přepočet. Ten zjistíme na bance ke konkrétnímu dni:

4) Vyplníme částku bankovního dokladu v Eur (částka v Kč/kurz)

4) Poté zvolíme "Spojit" a vyběhne další dialogové okno:

Zde musíme zvolit, co chceme udělat s rozdílem. Buďto můžeme zaúčtovat zbytek jako rozdíl nebo jako přeplatek, anebo můžeme rozdíl ignorovat. Pokud budete párovat zbytek s další fakturou, dejte rozdíl ignorovat.

5) Doklady máme spárované a vytvořil se nám i kurzový rozdíl:

Našli jste odpověď?