V případě, kdy máme více faktur v měně, které chceme vyrovnat s bankovním dokladem v jiné měně, musíme opět postupovat přes vzájemné zápočty.

Příklad:

FAV1 = 20 EUR

FAV2 = 30 EUR

FAV3 = 50 EUR

Banka = 125 USD

1) Zaevidujeme všechny faktury a zaúčtujeme je klasicky na výnosový účet oproti 311.

2) Bankovní doklad zaúčtujeme na peníze na cestě, tedy 221/261.

3) Nyní musíme zjistit přepočtový kurz. Vydělíme tedy hodnotu v Kč na bankovním dokladu hodnotou faktur v měně, tedy 2669/(20+30+50)=26,69

Náš přepočtový kurz je tedy 26,69.

4) Nyní tedy půjdeme do menu Peníze- Vzájemné zápočty, klikneme na tlačítko Nový a v dialogovém okně vybereme "Ručně"

5) Vyplníme firmu, číslo a datum zápočtu, zvolíme typ pohybu Příjem a zaúčtujeme na účet 395. Vyplníme hodnotu a měnu faktury, tedy 100 EUR a náš vypočtený přepočtový kurz 26,69:

Nahoře klikneme na tlačítko šipku vedle tlačítka Spárovat a zvolíme "Ruční tvorba spojení úhrady". Můžeme vybrat všechny tři faktury najednou zaškrtnutím pole vlevo a klikneme na tlačítko "Další".

Vyplníme typ dokladu, kam se má zaúčtovat kurzový rozdíl a dáme "Dokončit".

Když se nyní podíváme do vazeb, uvidíme, že se kurzový rozdíl vytvořil pro všechny faktury:

Klikneme na tlačítko Uložit a zavřít.

6) Posledním krokem je vyrovnání účtu 261 a vytvoření výdajové strany zápočtu. Opět tedy nahoře zvolíme nový a "Ručně", ale tentokrát vyplníme typ pohybu "Výdej". Vyplníme měnu a částku z bankovního dokladu, tedy 125 EUR = 2669 Kč. Zaúčtujeme jako 261/395.

Tento zápočet slouží pouze pro vyrovnání účtu, proto jej ponecháme nespárovaný, jelikož bankovní doklad do vzájemných zápočtů vložit nelze.

Našli jste odpověď?