Pro prověření problému potřebujeme log Flexi serveru a log databáze PostgreSQL.

Kde nalézt log serveru?

Kde nalézt log databáze PostgreSQL?

Případně využijte příkazy do terminálu, které vám oba logy nakopírují do Dokumentů a zabalí do archivu flexi_logy.zip:

cp /var/log/flexibee.log ~/Documents/

sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ && sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log

zip ~/Documents/flexi_logy.zip ~/Documents/flexibee.log ~/Documents/startup.log

(Terminál najdete v Aplikacích ve složce Utility, popřípadě jej můžete spustit skrze Spotlight, který vyvoláte stisknutím klávesové zkratky Command + mezerník. Do textového pole Spotlightu poté stačí zadat slovo Terminál a volbu potvrdit klávesou Enter.)

Našli jste odpověď?