Přehled změn v ABRA Flexi (2. 3. 2021):

Nové funkce

  • V nastavení firmy (Moduly – Zaměstnanci – Ostatní) přibyla nová volba Krátit dovolenou za neomluvenou absenci:

  • Krácení dovolené v případě neomluvené absence: nově se krátí jen v případě, že součet hodin neomluvené absence je celým násobkem denního hodinového úvazku. Pokud se jedná o nepravidelný pracovní poměr, je třeba po prvním výpočtu mezd provést uživatelskou změnu času – úpravu počtu hodin složky Odečet dovolené za neomluvenou absenci a pak provést přepočet mezd.

  • V případě zapnutí volby nastavení v průběhu roku, se budou uplatňovat nové neomluvené absence a případné necelé násobky denních úvazků z doby před zapnutím. Případnou korekci chování lze provést korekcí hodin výše zmiňované složky.

Vylepšení

  • Načítání výpisů UnicreditBank – popis karetních operací se načítá do pole Popis namísto dřívějšího pole Poznámka.

Opravy chyb

  • V API vracíme pro evidenci /cenik zpět výchozí hodnotu příznaku „skladove“ na false(nežádoucí změna chování z verze 2020.3.1).

  • Stravenky, stravenkový paušál – nárok vzniká nově, pokud zaměstnanec odpracoval směnu v délce alespoň 3 hodin. V potaz je brána i nepřítomnost a to, že může trvat jen po část směny.

  • V případě nepodepsaného prohlášení, jiného typu pracovního poměru než je DPP a částky přesně 3.500 Kč se odvádí ještě srážková daň.

  • Vypočtený stravenkový paušál (do limitu i nad limit) se nově zaokrouhluje matematicky (doposud se zaokrouhloval nahoru).

  • Vytváření dobropisu faktury z předchozího období způsobilo chybu aplikace, pokud v novém období neexistují odpovídající skladové karty. Nyní se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi.

Našli jste odpověď?