Toto ABRA Flexi řeší při instalaci. V lokální variantě bude ABRA Flexi naslouchat pouze na localhost (127.0.0.1).

V případě instalace na vlastní server je možné tuto hodnotu změnit v souboru /etc/default/flexibee

Pro naslouchání na localhost zde nastavte FLEXIBEE_CFG=local

Dále doporučujeme aktualizovat debconf:

echo "flexibee winstrom/local-network select local" | sudo debconf-set-selections

Našli jste odpověď?