Přehled změn v ABRA Flexi (15. 3. 2021):

Opravy chyb

  • Online načtení výpisů mohlo skočit chybou “Pro tento výpis nebyl nalezen bankovní účet.”, přestože účet existuje.

  • Vytváření příkazů k úhradě pro MONETA Money Bank bylo doplněno o nahrazování nepovolených znaků mezerou.

  • Oprava zakládání prvního uživatele v novém webovém rozhraní.

  • Nové webové rozhraní nereagovalo zcela správně na změnu pole Bank. účet. Na bankovní doklad se nepřenášela hodnota Účet banky. Podobně také pro skladové a pokladní doklady.

  • Zpřesnění popisu volby v nastavení firmy – Otočit typ pohybu a částku v modulu Banka při automatickém párování dobropisu.

  • Připojování klientské aplikace k serveru mohlo uvíznout do nekonečna v kroku Probíhá kontrola datového zdroje. Navázání spojení se serverem má nastaven 15ti sekundový limit.

Našli jste odpověď?