Přecházíte na ABRA Flexi a potřebujete založit majetek, který je částečně odepsán v předchozím účetním programu. V tomto článku si ukážeme jak na to.

Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte kartu majetku, kde vyplníte typ a druh majetku. Cena při zařazení = vstupní cena pořízení . Datum koupě představuje skutečné datum pořízení např. 01.02.2018. Doplníme ostatní údaje na záložce "Základní list".

Pokračujeme na záložku "Odepisování", kde přepíšeme datum zařazení na datum od něhož budeme majetek ve Flexi odepisovat.

Do pole "Odepsáno při zařazení (měsíce)" doplníme počet účetně odepsaných měsíců v jiném programu. Tzn. ode dne prvního účetního odpisu v předchozím programu až po měsíc předcházející datu spuštění účetních odpisů ve Flexi.

Vyplníme zůstatkovou cenu daňových a účetních odpisů.

Dále doplníme "Datum začátku daňových a účetních odpisů", které by se mělo shodovat s "Datum zařazení" ve Flexi.

V poli "Vytvářet účetní odpisy" vybereme ANO a doplníme "zbývá odepsat (měsíce)" = zbývající počet měsíců odepisování dle odpisové skupiny daného majetku.

Vybereme z nabídky způsob odpisování a odpisovou skupinu majetku.

Poté zvolíme vpravo nahoře v kartě majetku volbu "Generovat odpisy".

Výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle zadaných parametrů.

Našli jste odpověď?