Přehled změn v ABRA Flexi (22. 3. 2021):

Opravy chyb

  • Oprava načítání bankovních výpisů v případě, že jsou výpisy pro několik účtů téže banky ve stejné složce a nebo v jednom společném souboru.

  • Mzdy – výstup Přepočtený počet zaměstnanců nezahrnoval do výpočtu odpracované doby nepřítomnosti: prostoj, nemoc z povolání a úraz.

  • Při použití defaultního mailového klienta na MacOS docházelo k chybnému kódování textu v poli Příjemce.

Našli jste odpověď?