Přehled změn v ABRA Flexi (30. 3. 2021):

Legislativa

 • Přidána podpora pro Příspěvek ke karanténě - tzv. izolačku. Pokud zaměstnanec nastoupil do karantény v rozmezí 1.3.2021 až 30.4.2021 má nárok na příspěvek ke karatnéně až do výše 370 Kč/den - přidali jsme složku Příspěvek ke karatnéně (izolačka) - zde se do pole Částka zadá celkový příspěvek ke karanténě, který je v daném měsíci zaměstnanci vyplacen. Tento příspěvek navýší částku k výplatě, na výši daní, SP, ZP nemá vliv. O tento příspěvek se poníží odvody SP za firmu.

 • Přidána nová XML i PDF verze formuláře Přehled o výši pojistného.

 • Nahrazení všech výskytů slova IČ za IČO. Změna se týká formulářů v aplikaci, webového rozhraní a tiskových výstupů.

Nové funkce

 • Přepočet skladu a Přepočet stavů účtů je nově možné volat přes API.

Vylepšení

 • Server zapisuje do logu více informací o pokusech o přihlášení uživatele.

 • U skladových karet je v klientské aplikaci nově možné zobrazit sloupec s EAN ceníkové položky.

 • Nahrazení závislosti .deb balíčku na openjdk-8/9-jre za obecnější java8-runtime. V praxi to znamená ukončení podpory Java 9 a například možnost použít AdoptOpenJDK 8. POZOR: v případě AdoptOpenJDK je nutné použít verzi s HotSpot JVM, s OpenJ9 Flexi momentálně nefunguje!

Opravy chyb

 • Odstranění textové položky na objednávce mohlo měnit její stav.

 • Při tisku zebra štítků docházelo k odskoku tisku další položky, pokud by název předchozí položky příliš dlouhý. Nyní se dlouhý text přizpůsobuje.

 • Pokud uživatel na faktuře vymazal hodnotu pole Datum zdaň. plnění a následně Datum zaúčt. docházelo k chybě aplikace.

 • Na skladovém dokladu s chybně nastavenou částkou v měně mohlo docházet při změně jiných vlasností k chybě aplikace “not-null property references a null or transient value: cz.winstrom.vo.dok.PolSklad.skladovaKarta“.

 • Pokud při hotovostní úhradě faktury došlo ke smazání faktury jiným uživatelem, došlo k interní chybě aplikace.

 • Při importu objednávky nebylo možné vytvořit rezervaci pokud objednávka neměla přirazeného odběratele již před importem.

 • Nelze vytvořit Hromadné oznámení zaměstnavatele, pokud existuje více nastavení osoby pro daná kritéria.

 • Opravena chyba, která mohla nastat při pokusu zobrazit další úroveň vazeb dokladu.

Našli jste odpověď?