Způsob volání

Lze využít HTTP metodu: PUT nebo POST.

Služba je dostupná na adrese: /c/{firma}/stav-uctu/prepocet, kde {firma} je databázový identifikátor firmy.

Jsou podporovány výstupní formáty: XML nebo JSON.

Parametry

Služba očekává povinně parametr ucetniObdobi, aby bylo možno identifikovat časové období, za které chcete účty přepočítat. Uvádějte kód období po vzoru code:2020.

Výsledek

Pro rozpoznání, zda byla služba vykonána úspěšně, lze kontrolovat HTTP status odpovědi nebo vlastnost success v získaném dokumentu.

V případě úspěšného vykonání služby je vracen HTTP status 200 a dokument odpovídající standardnímu formátu, viz. návratové hodnoty.

V případě neúspěchu je vracen status 4xx/5xx a zpráva o důvodu neúspěchu.

Ukázky volání

  • PUT /c/demo/stav-uctu/prepocet.xml?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stav-uctu/prepocet.json?ucetniObdobi=code:2020

  • PUT /c/demo/stav-uctu/prepocet?ucetniObdobi=code:2020
    (s hlavičkou Accept: application/xml nebo Accept: application/json)

Našli jste odpověď?