V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance je třeba zpracovat tiskový výstup pro pracovní úřad "průměrný čistý výdělek". Flexi umí potvrzení zpracovat pouze pro jeden pracovní poměr u daného zaměstnance. V případě souběhu více pracovních poměrů zaměstnance u dané společnosti je nutné vypočítat dle pokynů úřadu práce.

Pro výpočet se použije PPP za poslední dokončený kvartál * týdenní pracovní doba (40 hod.) * koeficient 4,348 = Hrubá mzda z níž se vypočte čistá mzda, která se uvádí do tiskové sestavy.

Tiskový výstup se zpracuje za poslední měsíc použitého kvartálu pro výpočet.

Zaměstnanci/Tiskové výstupy/Ostatní/Výpočet průměrného čistého výdělku

Našli jste odpověď?