Uživatelské role

Ve všech našich variantách (Basic, Business, Premium) máte možnost definovat uživatelům přístupy přes standardní uživatelské role, tedy jakési horizontální členění přístupu (Desktop: Nástroje - Uživatelské role). Přímo v systému je několik rolí předdefinovaných (skladník, účetní, administrátor apod.), buď tedy vyberete a nebo si vytvoříte roli zcela podle sebe. Nejlepším postupem při úpravě rolí, je vyjít z nějaké stávající, která nejvíce odpovídá, tu zkopírovat a upravit pro své potřeby. Bude to určitě rychlejší řešení, než roli nastavovat úplně celou od začátku. Tímto způsobem můžete ovlivnit přístupy v rámci modulů a podmodulů. Tzn. kam uživatel může mít plný přístup, přístup pouze pro čtení nebo danou sekci třeba vůbec neuvidí. Přístup lze ještě upřesnit a umožnit uživateli jen nějaké funkce (např. přidávat nové doklady ve fakturách, ale nemožnost měnit a mazat stávající nebo zamezit viditelnost nákupních cen atp.)

Pokročilá přístupová práva (= práva viditelnosti dat)

Nejvyšší varianta Premium obsahuje navíc tzv. práva viditelnosti dat, jakési vertikální členění přístupů, tj. definice ještě více do hloubky. Tuhle funkcionalitu naleznete ve zmíněné variantě Premium přímo na detailu uživatele (Desktop: Nástroje - Osoby a uživatelé - Editace daného uživatele - záložka Přihlašovací údaje - Práva viditelnosti dat). Tímto způsobem můžete skladníkovi nastavit přístup pouze do konkrétního skladu, obchodníkovi viditelnost jen určeného typu faktur vydaných, účetní jen konkrétní výběr bankovních účtů atp.

Kombinací standardních uživatelských rolí a práv viditelnosti dat tedy můžete každému uživateli nadefinovat přístup přesně podle svých potřeb.

Našli jste odpověď?