Ve verzi 2021.4.0 byla přidána podpora pro Příspěvek ke karanténě – tzv. izolačku (izolaci).

Pokud zaměstnanec nastoupil do karantény v rozmezí 1.3.2021 až 30.4.2021, má nárok na příspěvek ke karanténě až do výše 370 Kč/den.

Příspěvek můžeme zadat v menu Aktualizace mezd, kde rozklikneme příslušného zaměstnance a na záložce Sociální pojištění klikneme na tlačítko Nový a přidáme složku PŘÍSP. IZOLAČKA – zde do pole Částka zadáme celkový příspěvek ke karanténě, který je v daném měsíci zaměstnanci vyplacen. Částku je nutné spočítat ručně, protože existuje mnoho podmínek pro vyplacení tohoto příspěvku a nebylo proto možné výpočet zautomatizovat. Tento příspěvek navýší částku k výplatě, na výši daní, SP, ZP nemá vliv. O tento příspěvek se poníží odvody SP za firmu.

Našli jste odpověď?