V následujícím článku si ukážeme založení do evidence dlouhodobého hmotného neodpisovaného majetku. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

V dalším kroku doporučuji vytvořit si z důvodu přehlednosti a použití filtrace v modulu majetek nový "typ majetku". Vytvoříte ho kliknutím pravým tlačítkem myši do okna "typ majetku" a zvolíte volbu otevřít. Následně se Vám otevře okno s přednastavenými typy majetku. Pomocí tlačítka "Nový" vytvoříte např. neodpisovaný majetek - pozemek.

V následujícím pohledu je vidět, že záložka "odpisování" a dále "daňové odpisy a účetní odpisy" jsou neaktivní.

Našli jste odpověď?