Všechny sbírky
Výukové články
Evidence majetku
Založení karty odpisovaného majetku
Založení karty odpisovaného majetku

Evidence odpisovaného DHM

Petra Roubalova avatar
Autor: Petra Roubalova
Aktualizováno před více než týdnem

V následujícím článku si ukážeme založení do evidence dlouhodobého hmotného odpisovaného majetku. V ABRA Flexi se přesuneme do modulu "Majetek".

Otevřeme si novou kartu majetku pomocí tlačítka "Nový" a v záložce "Základní list" vyplníme typ a druh majetku, cenu při zařazení, datum koupě, způsob pořízení a popřípadě doklad pořízení.

Dále se přesuneme na záložku "Odpisování", kde zvolíme vytvářet účetní odpisy a doplníme počet měsíců odpisování. Z nabídky vybereme způsob odpisování např. rovnoměrné a danou odpisovou skupinu.

Provedete volbu "Generovat odpisy" v pravém rohu nahoře karty majetku a výsledkem jsou vytvořené účetní a daňové odpisy dle nastavených parametrů.

Po zaškrtnutí "účtovat zařazení" se provede zápis do záložky "Události".

Současně dojde k účetnímu zpracování v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Dle obrázků vygenerovaných odpisů je zřejmé, že došlo k zaúčtování daňových a účetních odpisů pouze za aktuální účetní období. Zaúčtování odpisů v následujícím účetním období např. roku 2022 dojde funkcí Účetnictví/ Inicializace následujícího účetního období. Více k této problematice naleznete zde.

Flexi bohužel nedisponuje funkcí, která by uměla zpracovat odpisy tak, aby se účetní odpisy = daňovým odpisům. V takovém případě, je nutné odpisy ručně uživatelsky přepočítat a upravit v odpisovém plánu karty majetku.

Více příkladů evidence majetku naleznete zde.

Dostali jste odpověď na svou otázku?