V následujícím článku si ukážeme jakou zvolit "odpisovou skupinu" v případě mimořádných odpisů 1 a 2 odpisové skupiny.

Tato možnost mimořádných odpisů se týká hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše bez přerušení za 12 měsíců, rovnoměrně až do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině potom za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Tyto odpisy může uplatnit pouze první vlastník takového majetku a jsou vyžadovány zvláštní způsoby evidence.

Výše popsané mimořádné odpisy se týkají odpisů daňových (odpisů, které se objeví v daňovém přiznání) – účetní odpisy zůstávají stejné. Účetní odpisy majetku (zaúčtované v účetnictví) vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben.

Našli jste odpověď?