V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence příjemky/výdejky. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud Vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Příjemky/výdejky).

Import hlavičky dokladu a jeho položek je zapotřebí vždy rozdělit do dvou kroků - nejprve hlavička, poté položky. Návod k importům položek příjemek/výdejek naleznete zde.

Hlavička příjemky/výdejky obsahuje údaje o typu dokladu, typu pohybu, firmě, zaúčtování apod., položky příjemky/výdejky oproti ní obsahují právě konkrétní ceníkové položky se skladem, množstvím, cenou apod.

Pro testování budeme importovat následující soubor: prijemky/vydejky.xlsx

Interní číslo

Typ dokladu

Typ pohybu

Předpis zaúčtování

Zkratka firmy

Sklad

Měna

S+01/2021

STANDARD

typPohybu.prijem

PŘÍJEM ZBOŽÍ

TEST

PLZEŇ

CZK

S+02/2021

STANDARD

typPohybu.prijem

PŘÍJEM ZBOŽÍ

TEST

PLZEŇ

CZK

Váš individuální import může obsahovat jiné sloupce v závislosti na tom, které údaje potřebujete mít u skladových dokladů obsaženy. Pro výukový materiál použijeme však pouze obecný soubor.

Za zmínku stojí, že celou řadu údajů již může obsahovat typ skladového dokladu. Pokud je typ obsahuje, není potřeba je v importovaném souboru uvádět. Nově založený doklad je z typu, obdobně jako v aplikaci, převezme.

Zároveň některé sloupce vyžadují jednu z hodnot interního číselníku. Tyto možné hodnoty naleznete vždy v okně před potvrzením importu. Na screenshotu níže se jedná o sloupec Typ pohybu.

Importovat budeme následující sloupce:

Pořadí vybraných sloupců pro import se musí přesně shodovat s pořadím těchto sloupců v importovaném Excelu.

Interní číslo - kód/interní číslo dokladu

Typ dokladu - určení typu dokladu; uvádějte pole Kód/zkratka daného typu

Typ pohybu - určení typu pohybu; uvádějte požadovanou podobu interního číselníku

Předpis zaúčtování - předpis zaúčtování; uvádějte pole Kód/zkratka daného předpisu

Zkratka firmy - firma/obchodní partner; uvádějte pole Kód/zkratka dané firmy

Sklad - přednastavený sklad (u položek lze uvést jiný); uvádějte pole Kód/zkratka daného skladu

Měna - určení měny; uvádějte pole Kód/zkratka dané měny

Pokud máte vybrané sloupce, které chcete importovat, můžete výběr potvrdit tlačítkem Ok. Po kliknutí na něj dojde k otevření dalšího okna s potvrzením vybraných sloupců a jejich očekávanými datovými typy.

Pokud vše sedí, můžeme opět potvrdit tlačítkem Ok a vybrat příslušný soubor.

Pokud je v Excelu vše v pořádku a soubor je způsobilý importu, zobrazí se okno výše s počtem záznamů, které budou importovány - buďto nové, nebo k aktualizaci.

Stiskem tlačítka Ano dokončíme import.

FAQ

V průběhu práce s importy můžete narazit na řadu chyb, zde odkazy k některým z nich.

Chyba: Pokud má být vygenerován skladový doklad, musí být vyplněn typ skladového dokladu.

Chyba při importu z Excelu: does your POIFS have circular or duplicate block references

Import z Excelu hlásí chybu - alpha-2

Našli jste odpověď?